Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Szokásos
 
Kandalló
A fogadó tüze ég, Pihenj meg és ülj köré.
 
Szerepjátékok
 
Versek, Történetek
 
Fantasy Képek
 
Ezoterika
 
Minek nevezzelek?
 
Nálunk járt vándorok
Indulás: 2005-02-18
 
Impresszum
  • Szerkesztőség: Inferno (darkstorm@citromail.hu)
  • Elérhetőség: a fenti címeken e-mailen, vagy mobilon (+36205263989)
  • A honlap nem hivatalos kép- és szöveganyagokat tartalmaz. Amennyiben ezek valamilyen formában szerzői jogokat sértenek, kérjük jelezd nekünk, és eltávolítjuk az oldalról!
 
Csillagjegyek
Csillagjegyek : Bak vagyok! A sikeres férfi, a bámulatos nő…

Bak vagyok! A sikeres férfi, a bámulatos nő…

  2005.07.26. 19:28

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, szívem szépségét hogyan tehetném láthatóvá? - mondja a Nő feltűnően komoly hangon. A Férfi éppen az aktáit rendezgeti íróasztalán, arcán látszik, hogy kedvesének szavai igencsak megdöbbentették. Mondd drágám, minden rendben van? Valami szerepre készülsz? - kérdezi aggódva. Ó, dehogy, csak mélyen megérintett a tükör valósága! - feleli meglepődve a Nő, és még a füle is elpirul. A Férfi meglágyul, magához öleli, szájon csókolja, és azt mondja neki: Tudod, Szívem Szépsége, én mindig érzem csodálatos bensődet, még akkor is, ha erről soha nem beszélek!

Milyen a Bak-hölgy?

A bámulatos nő. Középtermetű, illetve magas, teste arányos, arca hosszúkás, szeme általában sötét és kissé szomorú. Öltözködése egyszerű, a finom eleganciára törekszik, soha nem festi túl erősen magát. Nem kedveli a közönséges dolgokat, és irtózik a közönséges viselkedéstől. Ragaszkodik a formaságokhoz, a nyilvános helyeken pedig visszafogottan viselkedik.

Emberi kapcsolataiban általában hűvös, tartózkodó. Sokan szeretnének vele megismerkedni, de a férfiak egy része "elutasító" megközelíthetetlensége miatt nem mer vele kapcsolatba lépni.

Nehezen nyílik meg, olyan, mint egy dió, amelyet csak nagy türelemmel lehet feltörni. Ha a partnere elkötelezte magát, lassanként engedi be intim világába; szenvedélyessé válik, és kiderül róla, hogy a szexualitásban rendkívül "érett" és gazdag személyiség. Bármilyen téren megbízható, nehezen köt barátságot, a barátaiért tűzbe menne, és mindig megsegíti őket. A konvenciókat szem előtt tartja, ugyanakkor vágyik a mély lelki életre.

Bámulatos, hogy mi mindent tud kihozni önmagából és környezetéből! Férjével szemben egyenes, és sok mindent megtesz érte, maximálisan segíti a hivatásbeli előrejutásban. Rendkívül hűséges! Jó humora van, szellemes. született komika. Takarékos, pedáns, otthonában nagybetűs rend uralkodik, ám szeret hivalkodni, látjátok, hogy mennyire igényes vagyok, a bútoraimat, a festményeimet nem akárhol vettem! A gyermekeit kötelességtudónak neveli, előbb a feladatok, majd utána jöhet a játék, sokat követel tőlük, arra sarkallja őket, hogy valamennyi osztálytársuk felnézzen rájuk, és hogy osztály-elsők legyenek.

Milyen a Bak-férfi?

A sikeres férfi. Középmagas, illetve magas, sovány testalkatú, arca hosszúkás, aszkétikus, a bőre sötétebb tónusú, arca sokszor karakteres, férfias jelenség. Fiatal korában a gyengébb nem könnyen zavarba hozza, így kevés nőnek mer udvarolni, mert fél az elutasítástól. Ha túl van egy csalódáson, bizalmatlan, és menekül a szerelem, az intimitás elől. Fontos számára az abszolút siker, és mindenben a siker lehetőségét keresi.

Fellépésében nem mindig határozott, először óvatos, s ha megkapta a kellő bíztatást, akcióba lép. Nehezen tudja szavakba önteni érzelmeit, és kifejezni szeretetét. Ha szerelmes, nem ismer lehetetlent, be akarja bizonyítani kedvesének, hogy nála jobbat nem választhatott, személyével maximálisan jól járt. Szexualitásában soha nem unalmas, partnerét képes elbűvölni, és kivívja a csodálatát. Imádja, ha dicsérik, ám fontos számára, hogy leendő feleségére büszke legyen. Ha hiányzik belőle a becsvágy, a komolyság és a méltóság, biztos, hogy nem fogja oltár elé vinni.

Gyakran köt érdekházasságot, mert lételemének tartja az anyagi biztonságot, illetve értéket hordoz számára a státusz, valamint a családi tradíciók. Mint férj a feladatokra teszi a hangsúlyt, mindent meg akar adni a családjának, szeretetét sokszor a felelősségvállalással fejezi ki, mindazok ellenére, hogy hatalmas érzelmi mélység lakozik benne.

Nehezen köt kompromisszumokat. A feleségétől elvárja, hogy munkájában ne hátráltassa, ha túlóráznia kell, próbálja azt megérteni. Titkon arra vágyik, hogy partnerével együtt érjenek el nagy eredményeket, mert úgy érzi, hogy a közös célok egy életre "összefűzhetik" őket. Gyermekeiből tisztességes embereket akar nevelni, és elvárja tőlük a tiszteletet, gyakran osztogat parancsot nekik, és tisztában van azzal, hogy utódainak mire van szükségük.

Milyen a Bak?

Elsősorban a kézzelfogható eredményekre törekszik, s fontos számára, hogy anyagi jellegű javait, amelyekkel belső erejét szeretné igazolni, sziklaszilárdan birtokolja. Látjátok, ez örökké az enyém, és mivel jól sáfárkodtam, jogosan az enyém, és senki és semmi nem veheti el tőlem! Ezen életszemléletéhez a fennálló rendet is figyelembe veszi, minden értelemben. A társadalmi normákat, a törvényeket mindig tiszteletben tartja.

Az anyagi világot, a mindenkori körülményeket értelmével, célkitűzéseinek elérésével vonja uralma alá. Nem fél a kihívásoktól, tisztában van azzal, hogy a külvilágban rejlő akadályok arra hivatottak, hogy a lényében lévő erőt felébresszék és mozgásba hozzák. Realista és racionális, folyamatosan ismerkedik a valósággal, képes tanulni mások és saját hibáiból. A biztonságra és a biztosra törekszik, nem bízik a véletlenben. Sámsoni erejének titka, hogy képes önkorlátozó módon egyetlen egy feladatra összpontosítani, s ha szükségesnek tartja, a magánéletét is feláldozza, ellenáll a kísértéseknek, a csábításoknak.

Célja elérése érdekében akár önmagát is "feláldozza", senki nem befolyásolhatja, kizárólag a saját akarata érvényesülhet. Kiemelkedő sajátossága a nagy önuralom, a fegyelmezett önérvényesülés. Komolyan veszi az életet, néha túlságosan komolyan, tisztában van azzal, hogy az idő "Nagy Úr", éppen ezért tervekben, illetve hosszú távú tervekben gondolkodik, amelyeket a jelenbe átültetve, apró lépésekkel, napról napra igyekszik megvalósítani. Nem ismeri a "majd!" szót, elszánt és végtelenül türelmes, tudja, hogy több éves fáradozásának meglesz a jutalma. Felvállalja a felelősséget, amelynek révén tovább fejlesztheti fegyelmezettségét. Az élet számára nem szórakozóhely, hanem küzdőterep, ahol az embernek kötelessége előhívnia magából a képességeit. Józan és tárgyilagos, nem ábrándozik és nem álmodozik, a jelenre koncentrál, ezért ritkán megy el a lehetőségei mellett, megragadja azokat, és foggal-körömmel küzd azok kiaknázásáért.

Társadalmi elismerésre vágyik. Használni akarja a lehetőségeit, a pénz sokszor eszköz számára, tudja, hogy elért pozícióin keresztül nyer ellenőrzést mások felett, ám vágyik arra, hogy ne uralják mások, hanem ő uralja sajátmagát. Teljesítménye révén szeretne elismerésben részesülni, ezért vállal fel nagy és felelősséggel járó feladatokat. Minél nagyobb a kihívás, a legyőzendő nehézség, annál nagyobb sikerélményben lehet része. Ambiciózus és sikerorientált. Vezető típus, könnyen kerülhet gazdasági és közigazgatási cégek élére; és gyakran válik belőle vezérigazgató, igazgató, menedzser, főnök, vagy elnök. A közjót szolgálja, s ha kell, elvonatkoztat személyes igényeitől a vállalat javáért, minél több eredményre szeretne szert tenni, az előnyök, a hatalom elérésére törekszik. Közösségi ember, az általános érvényű szabályokat fogadja el, és meg akar felelni az általános elvárásoknak.

A Bak-emberben mélység lakozik, gyakran érzi magát magányosnak. Nehéz átlátni rajta, általában fenntart bizonyos hűvösséget, igyekszik érzelmein és érzésein uralkodni, kevesen láthatják, hogy belül olyan, mint a vulkán, amely bármikor kitörhet. Ösztönösen érzi, hogy sorsa alakulása elsősorban tőle függ, a "Gondviselő" Bak éppen ezért sokszor aggódik amiatt, hogy hibázhat, azaz "bakot" lőhet. Mások gondját is a vállára veszi, és ha valamit megígért, lelkiismeretesen végzi el feladatát. Szigorú önmagához és környezetéhez, a kötelezettségeket és a kötelességeket teszi első számú helyre. A cél szentesíti az eszközt! - mondja, ez az ő jelmondata. Néha nem válogat az eszközökben, kíméletlen és már-már könyörtelen azokkal szemben, akik meg akarják akadályozni céljai elérésében.

A hagyományt, az objektív látásmódot, a felelősségvállalást értékeli. Bárkiből és bármiből a legtöbbet tudja kihozni. A rábízott értékek fölött éberen őrködik, így nem csoda, hogy az anyagi javakat őrző vállalkozások vezetésére ő a legalkalmasabb. Munkájában és kapcsolataiban kitartó. Felépíti magát, és másokra is építő módon hat, mindenben alapos, olykor körülményes.Elvhű ember, nehezen fogadja el mások nézeteit és ellenérveit. Törvénytisztelő és tisztességes, soha nem vét a törvények ellen, a szabályokat szigorúan betartja.

Sokszor csökönyös, és olykor dogmatikus is. Nem a pénz, inkább a pénzzel járó hatalom vonzza. Számára a pénz azt a mindenkori ellenértéket képviseli, amely kifejezi munkáját, képességeit. A sáfárkodást kötelezővé teszi a maga számára, és szűk környezetét is erre neveli. Jellemző rá a sznobság, és előfordul, hogy lenézi azokat, akik anyagilag gyenge lábakon állnak és alig jutottak előre. Kitűnő taktikus, nem szereti a kockázatokat, mindig biztos győztes akar lenni.

Gyermek- és fiatal korában feltűnően komoly, a világot szomorúnak éli meg, környezete koraérettnek és zárkózottnak látja, ám, amikor felnőtté válik, egyre fiatalosabb és derűsebb lesz, ami természetesen sikerélményeinek és eredményes munkásságának a következménye. A legszűkösebb körülmények között is képes megélni, hatalmas a tűrőképessége, a "sorscsapásokat" általában fegyelmezetten viseli el, a szegénység és a válsághelyzet nem bénítja meg, ha lentről kell kezdenie, felküzdi magát szívósságának, céltudatosságának és erős becsvágyának köszönhetően. A ranglétra, a hegycsúcs szimbóluma hozzátartozik, ezekkel szeretne átlényegülni, felfelé tör. Alapvetően soha nem veszíti el különös szerénységét és nemes egyszerűségét. Amit meg kell tanulnia az a hit és a remény elfogadása, mert hitével "hegyeket" mozgathatna meg.  (by Mira)

 
Kincsesládikó
 
Hisz ráérsz még!
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |    *****    Szerepjáték – Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    Nincs Új Poszt Cousin & Best Friend & A Lot More    *****    az új élet reményében, hajózz    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér    *****    csillagütközés marcangolta nász    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaros Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?